Your Language

Smola

Smola je prirodna sirovina koja zbog svoje višestruke primjene ima važnu ulogu u bioekonomiji, ali se u devedesetim godinama prošlog stoljeća europska proizvodnja gotovo zaustavlja, a EU u velikoj mjeri ovisi o uvozu smole i njenih derivata. Nedavno je promjena na globalnom tržištu omogućila oživljavanje proizvodnje smole na Iberijskom poluotoku, ali ovdje ima još uvijek mnogo neiskorištenog potencijala na Mediteranskom području. U iNet-u smole fokus je na istraživanju postojećih znanja i inovacija te najboljih praksi diljem europskog lanca vrijednosti smole zbog rješavanja glavnih izazova s ​​kojima se sektor suočava.

Ciljevi ovog iNet-a:

1. Pretvaranje šuma mediteranskog podneblja u prirodni sustav za proizvodnju smole za opskrbu lokalne industrije.

2. Stvoriti stabilno i kvalitetno zapošljavanje u ruralnim područjima mediteranske regije putem aktivnosti ekstrakcije smole.

3. Komercijalno i tehnološki valorizirati i promovirati prirodno proizvedenu smolu u sredozemnom podneblju kao društveno, gospodarski i okolišno održivi resurs.

Download as pdf.

O PROJEKTU

INCREDIBLE projekt ima za cilj pokazati kako nedrvni šumski proizvodi (NDŠP) mogu imati važnu ulogu u podržavanju održivog gospodarenja šumama i ruralnom razvoju, stvaranjem mreža za dijeljenje i razmjenu znanja i iskustva. "Inovativne mreže pluta, smole i jestivih plodova u mediteranskom bazenu" (INCREDIBLE) promiču međusektorsku suradnju i inovacije kako bi se istaknula vrijednost i potencijal NDŠP-a u regiji.

Funding

Projekt “Inovativne mreže dionika vezanih za pluto, smolu i jestive nedrvne šumske proizvode u mediteranskom bazenu” (INCREDIBLE) financira Europska komisija u sklopu programa Obzor 2020 (ugovor o financiranju Nº 774632).

Contact

Email: info@incredibleforest.net or use the contact form.
We welcome your feedback!

Our Social Networks